Sjedio djed u autobusu i kaže mladoj gospođici:
-Mogu li vas pljusnuti po guzi za 100€?

Misli si gospođica, pa 100€ je 100€ i kaže:
-Može

Zavuče djed ruku pod suknju i miluje…miluje..miluje

Kaže mu gospođica:
-Ajde pljusni već jednom!!

A djed će:
-Bi djed pljesnuo da ima 100€!!!