Udala se nekoj ženi kći, pa joj ona dođe u posjet, da vidi kako joj je.

Obilazi ona tako kuću, pa veli mladoženjinoj majci:
– Lijepo je mojoj ljepotici ovdje! Lijepa kuća, lijepo imanje, a i crkva je tako blizu…

Na to će mladoženjina majka:
– A jezik joj je tako dugačak da se može pričestiti s terase!