Student veterine na ispitu. Profesor mu pokaže napola pokriven kavez, vide se samo noge neke ptice.

Profesor pita:
– Koja je ovo ptica?

– Ne znam! – odgovara student.

– Vaše ime? – pita profesor.

Student podiže nogavice hlača i reče:
– Pogodite!