Mužu je rođendan i žena ga pita šta bi želio za poklon:

Muž: Pušku…

Žena: NE – PUŠKA NE!

Muž: Ipak, ja bih pušku…

Žena: Rekla sam ti – puška NE MO ŽE !!!

Muž: Ipak, ja bih pušku…

Žena: Poslušaj me i odaberi nešto drugo!

Muž: Ipak, ja želim pušku…

Žena: Rekla sam ti, puška NE! Pa sunce ti- ko ovde odlučuje, haaa?

Muž: Ti … ali, kad bih imao pušku…