Bosnu i Hercegovinu iz godine u godinu napušta sve veći broj zdravstvenih radnika. Sve više je onih koji se školuju isključivo da bi otišli, ali i onih koji odlaze na školovanje – da bi tamo ostali. Svijest o tome da neko cijeni, poštuje i nagrađuje njihov rad – dovoljna je da napuste domovinu.

Opće nezadovoljstvo i nedostatak mogućnosti za napredovanje osnovni su razlozi zbog kojih Bosnu i Hercegovinu napušta mladi kadar. Ljekar Malik Galijašević samo je jedan od onih koji su napustili svoju domovinu. Nije požalio, kaže nam, što je Bosnu i Hercegovinu zamijenio Austrijom jer sad radi u funkcionalnom sistemu.

„U Bosni i Hercegovini se mladi ljekari previše bave paramedicinom i administrativnim trivijalnostima, od naručivanja pacijenata pa do politike. Toga u Austriji nema nego se posao svodi samo na medicinu. Naravno da onda imamo i više vremena za napredak u struci“.

Da ništa bolja situacija nije ni u Unsko-sanskom kantonu potvrđuje i ljekar Amir Rekić koji je zajedno sa Sindiktom ljekara predložio set mjera prevencije. Odnose se na stvaranje boljih uslova za rad, rješavanje stambenog pitanja i mogućnost edukacije: „Mi imamo samo jednog neurohiruga, imamo samo jednog fizijatra, jednog mikrobiologa, dva patologa. Nekoliko mlađih anesteziologa nam je otišlo u zadnjih nekoliko godina i na ovaj obim posla koji imamo ne možemo normalno funkcionisati“.

Prema riječima ljekara koji su svoj život odlaskom promijenili iz temelja – finansije nisu jedini razlog zbog kojeg su se odlučili na takav korak.

„Smatram da novac nije uopće problem. Lično sam bio prezadovoljan plaćom u BiH. Međutim, uvjeti rada, a prije svega mogućnost napredovanja i odnos sistema prema ljekarima i pacijentima – nije mi se svidio“, govori Galijašević.

Ambicije za odlazak imaju i učenici Medicinske škole u Bihaću.

„Neki imaju afiniteta prema pomaganju drugima, ali najveći broj učenika želi da upiše i završi ovu školu zbog odlaska u inostranstvo, nažalost“, kaže Fehima Jusufović, direktorica Medicinske škole u Bihaću.

Prema Rekić riječima, posljedice ovog problema najviše se mogu vidjeti u manjim sredinama, a ono s čime bismo se uskoro u Unsko-sanskom kantonu mogli suočiti je slom zdravstvenog sistema.

federalna.ba