Skupština Unsko-sanskog kantona, na vanrednoj sjednici, održanoj danas u Bihaću je potvrdila novi saziv Vlade Kantona.

Mandat za predlaganje novog saziva Vlade USK dobio je Nijaz Hušić a novi sastav Vlade čine:

  • Dragan Polimanac, ministar pravosuđa i uprave, Armin Kardašević, ministar privrede,
  • Zemina Kadirić, ministrica zdravstva, rada i socijalne politike,
  • Denis Osmankić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
  • Almir Tutić, ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida,
  • Danko Jakšić, ministar finansija,
  • Almir Imširović, ministar za gradenje, prostomo uređenje i zaštitu okoliša,
  • Mehmed Ćenanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i
  • Adnan Habibija, ministar unutrašnjih poslova.

Nakon polaganja zakletve u Skupštini USK članovi novoimenovanog saziva izvršne vlasti Kantona sutra će održati konstituirajuću sjednicu Vlade.

Funkciju predsjedavajućeg Skupštine USK od danas će obavljati Zikrija Duraković.