Danas je u Bihaću održan hitno sazvani, prošireni sastanak Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK, kojem su bili prisutni i predstavnici Grada Bihaća, IOM i UNHCR-a.

Povod sazivanju hitnog sastanka jest novonastala situacija, nakon što je, na jučerašnjoj sjednici Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo odluku o uspostavljanju privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata “Lipa”, na području Bihaća, koji će biti montažni objekat kontejnerskog tipa i kapaciteta 1.500 osoba. Istom odlukom Ministarstvo sigurnosti je zaduženo da, u saradnji s Gradom Bihaćem, Vladom Unsko-sanskog kantona (USK), Službom za poslove sa strancima, Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i drugim nadležnim institucijama, agencijama i organizacijama definiše i potpiše memorandum o saradnji kojim se uređuju načini saradnje i pružanja međusobne pomoći s ciljem uspostavljanja centra “Lipa”. U međuvremenu, na znanje Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona od Ministarstva sigurnosti upućen je akt – Instrukcija za transport migranata, kojim se od MUP-a USK traži da, u skladu sa svojim nadležnostima, omogući nesmetan premještaj migranata iz kampa „Lipa“ u privremeni centar „Bira“ a za čije je privremeno premještanje Ministarstvo sigurnosti zadužilo Službu za poslove sa strancima.

Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK, izražava negodovanje ovakvim postupanjem Vijeća ministara, kojim nije ispoštovan zaključak sa 15. sjednice Predsjedništva BiH o izmještanju migranata izvan naseljenih i urbanih sredina , niti zaključci Gradskog vijeća Grada Bihaća i Skupštine USK kojima se traži gašenje kampa Bira u Bihaću i kampa Miral u Velikoj Kladuši, unatoč tomu što su Grad Bihać i institucije USK prethodno dali puni doprinos pronalaženju nove lokacije u državnoj svojini, koja je, u aprilu, stavljena u funkciju u naselju Lipa kod Bihaća.

S obzirom da su Vlasti Unsko-sanskog kantona ispunile sve zahtjeve stavljene pred njih unazad tri godine, od EU i institucija države, Operativna grupa izražava negodovanje zbog dovođenja vlasti Unsko-sanskog kantona i Gradske uprave u Bihaću u situaciju da se zahtijeva ponovno otvaranje prihvatnog centra Bira, smještenog u urbanom dijelu grada, u naseljenom području, neposredno u blizini centra Bihaća, i to bez preciziranja roka na koji period se migranti smještaju ponovo u naseljeno područje bez saglasnosti lokalne zajednice kao i Skupštine Unsko-sanskog kantona koja je donijela zaključke o zatvaranju kampova „Bira“ i Miral“, stav je članova Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK.
1. Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK, traži hitno sazivanje vanrednih sjednica Gradskog vijeća Grada Bihaća i Skupštine Unsko-sanskog kantona, kako bi zakonodavna tijela Kantona i Grada Bihaća bila informisana o novonastaloj situaciji vezanoj za migrantsku krizu te donijelo zaključke po kojima će nadalje postupati Operativna grupa, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i Ministarstvo unutrašnjih poslova, IOM, UNHCR i ostale međunarodne organizacije.
2. Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK ograđuje se od odgovornosti za humanitarnu situaciju u kampu Lipa kod Bihaća, s obzirom da je propušteno pravovremeno djelovanje nadležnih institucija za uzimljavanje ovog kampa koje se čeka od aprila mjeseca 2020. godine.
3. Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK smatra da će jednostrane odluke Ministarstva sigurnosti o ponovnom otvaranju kampa Bira u naseljenom području grada Bihaća, izazvati usložnjavanje sigurnosne i zdravstveno-epidemiološke situacije te upozorava na moguća protestna okupljanja građana na ovom području.
4. Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK traži hitno uspostavljanje koordinacije svih nadležnih institucija , definisanje i potpisivanje memoranduma o saradnji kojim se uređuju načini saradnje i pružanja međusobne pomoći s ciljem uspostavljanja centra “Lipa” i svake aktivnosti od dana uspostavljanja centra Lipa.

Predsjednik Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK
mr.sci. Mustafa Ružnić