U Bihaću je danas održana 321. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, članovi Vlade USK su podržali prijedlog Sulejmana Kulenovića, ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i prihvatili Program utroška sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu u sektoru vodoprivrede – grantovi od vodnih naknada. Raspoloživi iznos sredstava za finansiranje projekata iznosi 800 000 KM a resorno Ministarstvo je prijedloge projekata koji će biti finansirani zaprimilo iz gradskih/općinskih uprava.

Na prijedlog Ministarstva privrede, na današnjoj sjednici, Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Odluku kojom se odobrava pokretanje postupka dodjele koncesije javnim pozivom- tenderom za eksploataciju mineralne sirovine dolomita na ležištu „„Šišići” kod Ćoralića na području Grada Cazina.

Donesena je Odluka o kriterijima i postupku dodjele sredstava odobrenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona putem Vlade Unsko-sanskog kantona za neprofitne organizacije. Ovom odlukom utvrđuju se korisnici sredstava, kriteriji za utrošak sredstava odobrenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu za transfere neprofitnim organizacijama, način podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava, način doznačavanja sredstava, način izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava i nadzor nad utroškom sredstava a korisnici sredstava po ovoj Odluci su neprofitne organizacije i udruženja. Članovi Vlade USK dali su saglasnost i na tekst javnog poziva za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama za su/finasiranje projekata.