U Bihaću je danas održana 324. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona.

Članovi Vlade primili su na znanje i proslijedili Skupštini USK na razmatranje Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Bihaću za 2021.godinu te Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu.
Premijer Mustafa Ružnić i članovi Vlade podržali su prijedlog Ministarstva privrede o ovogodišnjem Programu poticaja razvoja male privrede na području Unsko-sanskog kantona.

– Programom su utvrđene poticajne mjere i aktivnosti radi ostvarivanja ciljeva razvoja male privrede, te prioriteti i kriteriji poticaja razvoja male privrede u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, a za ovaj program planiran je iznos od 4 miliona KM.

Cilj Programa je pružiti podršku subjektima male privrede, fizičkim i pravnim licima,definisanim Zakonom o poticaju razvoja male privrede koji su registrirani u okviru proizvodne, proizvodno-uslužne i uslužne djelatnosti, radi očuvanja, rasta i razvoja subjekata male privrede na području Unsko-sanskog kantona, povećanja zapošljavanja, povećanja proizvodnje, kvaliteta i konkurentnosti male privrede, povećanja broja subjekata male privrede, poticanja obavljanja obrta, domaće radinosti i opstanka tradicionalnih i starih zanata, povećanja udjela žena, mladih i osoba sa invaliditetom u poduzetništvu, održivog razvoja i implementacije aktivnosti koje doprinose realizaciji mjera predviđenih Strategijom razvoja Unsko-sanskog kantona 2021-2027.
Ciljevi definisani ovim Programom realizirat će se kroz mjere jačanja konkurentnosti subjekata male privrede-pravna lica i poticaje obrtima, kazala je ministrica privrede Samra Mehić.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Programa poticaja razvoja turizma za 2022. godinu, također na prijedlog Ministarstva privrede.

Programom poticaja razvoja turizma za 2022. godinu utvrđene su poticajne mjere i aktivnosti te prioriteti i kriteriji poticaja razvoja male privrede u turističko -ugostiteljskoj djelatnosti kao i pružanje podrške nezaposlenim licima u pokretanju biznisa u oblasti turizma. Poticajne mjere definisane ovim Programom se odnose na jačanje konkurentnosti subjekata male privrede fizičkih i pravnih lica u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti i pokretanje vlastitog biznisa.

Za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u oblasti turizma iz Budžeta Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva privrede za 2022. godinu, po usvojenom Programu poticaja razvoja turizma za 2022. godinu, planirano je ukupno 2 miliona KM.
Vlada USK danas je dala saglasnost na tekst Ugovora o dodjeli sredstava Privrednoj komori Unsko sanskog kantona za realizaciju 19. međunarodnog sajma ekologije EKOBIS 2022. te ovlastili ministricu privrede Samru Mehić da potpiše Ugovor o dodjeli 30 000 KM Privrednoj komori za sufinansiranje organizacije ovogodišnjeg Ekobis-a.

Na prijedlog Sulejmana Kulenovića, ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada Kantona donijela je Odluku o izradi Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2022.-2027. godine.

– Strategija poljoprivrede je sektorski strateški dokument Unsko-sanskog kantona koji definiše i usmjerava razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja Kantona i jedinica lokalne samouprave Unsko-sanskog kantona, i predstavlja putokaz za sveukupni razvoj poljoprivrede a Ministarstvo poljoprivrede koordiniraće i voditi proces izrade Strategije u saradnji sa Organizacijom UN-a za hranu i poljoprivredu (FAO), obrazložio je ministar Kulenović.

Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša dobio je podršku članova Vlade Unsko-sanskog kantona za novi program ovog Ministarstva. Danas usvojenom Odlukom o utvrđivanju kriterija i postupka za raspodjelu budžetskih sredstava za grantove drugim nivoima vlasti iz budžera Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša za projekte iz oblasti urbanizma, prostornog uređenja, građenja, energetske efikasnosti i zaštite okoliša lokalnim zajednicama biće raspoređeno 230. 000 KM.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj danas donijela je Odluku o Programu utroška dijela sredstava granta za raseljena lica, readmisiju i socijalno stanovanje. Iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022.godinu za programe nužnog smještaja raseljenih lica planirano je 49.695 KM.