Vijeće mladih FBiH organizovalo dijalog mladih i predstavnika vlasti Unsko-sanskog kantona.