Piše: Biscani.net

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Bihać, vijećnik Stranke za BiH Adnan Lipovača podnio je inicijativu za formiranje radne grupe koja će se baviti rješavanjem problema pasa lutalica u gradu.

Lipovača je istaknuo da Bihać, poput mnogih drugih gradova, ima dugogodišnji problem s velikim brojem pasa lutalica. Ovaj problem, koji se ubraja u domen okoliša, predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti djece i građana. Prema njegovim riječima, malo koja ulica u Bihaću je sigurna za slobodnu šetnju zbog prisustva pasa lutalica.

Inicijativa vijećnika Lipovače uključuje formiranje radne grupe koja bi se bavila smanjenjem broja pasa lutalica i trajnim rješenjem problema na bihaćkim ulicama kroz niz aktivnosti s ciljem informisanja javnosti. Radna grupa bi uključivala sljedeće zainteresirane strane:

 • Služba za strateško planiranje
 • Služba za inspekcijske poslove
 • Služba za poslove kabineta i mjesne zajednice
 • Služba za financije, privredu i poljoprivredu
 • JKP Komrad d.o.o. Bihać
 • JP Veterinarska stanica Bihać
 • Privatne veterinarske stanice
 • NVO organizacije koje se bave zaštitom životinja
 • Lovačka udruženja
 • JP RTV Bihać
 • Predsjedavajući i zamjenici Gradskog vijeća Bihać

Lipovača je predložio da gradonačelnik Grada Bihaća hitno formira ovu radnu grupu kako bi se što prije krenulo s realizacijom Plana zbrinjavanja pasa lutalica u gradu Bihaću.

Inicijativa vijećnika Adnana Lipovače predstavlja korak naprijed u rješavanju dugogodišnjeg problema pasa lutalica u Bihaću. Formiranjem radne grupe i uključivanjem relevantnih službi i organizacija, postoji nada da će se postići trajno rješenje koje će osigurati sigurnost građana i poboljšati kvalitetu života u gradu. Ova inicijativa zahtijeva hitnu pažnju i djelovanje gradskih vlasti kako bi se problem što prije riješio.