Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Bihać, u okviru vijećničkih pitanja, vijećnik Emir Mujadžić iz Stranke za BiH Bihać postavio je vrlo važno pitanje koje se tiče građana u centru grada, tačnije MZ Harmani, koji se već od rata do danas bore s problemom prašine i makadama.

Mujadžić je istaknuo da je u današnje vrijeme nerealno da u centru grada postoji velika površina koja nije asfaltirana. Vlada Unsko-sanskog kantona već je učestvovala u rješavanju ovog problema izdvojivši 60.000 KM za prvu fazu projekta, koja je uključivala izradu projekta parkinga, drenažu i postavljanje ivičnjaka. Međutim, druga faza, koja podrazumijeva asfaltiranje parking prostora, još uvijek nije realizirana.

Ovo je dobar početak, ali sada je loptica bačena na gradonačelnika i Gradske službe da što prije riješe ovaj problem. Građani Harmana imaju ogromne probleme, posebno kada dođu visoke temperature, te je neophodno hitno djelovati kako bi se njihov problem konačno riješio.

Važno je napomenuti da o ovom makadam parkingu, smještenom u ulici 5. Korpusa kod katoličke crkve (crkva svetog Ante Padovanskog), uredno brine JKP Komrad Bihać, koji stanarima naplaćuje vinjete za korištenje parkinga s oznakom “P1”. Emir Mujadžić, koji je posjetio ovu mjesnu zajednicu, pozvao je Gradske službe i gradonačelnika da iznađu sredstva i riješe ovaj dugogodišnji problem, naglasivši da građani Harmana zaslužuju adekvatne uslove za život.