Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić i članovi Vlade Kantona, na sjednici održanoj danas u Bihaću, dali su saglasnost na konačne rang liste korisnika sredstava nakon provedenog Javnog poziva za odabir korisnika sredstava po Programu poticaja razvoja turizma za 2023. godinu za jačanje konkurentnosti subjekata male privrede-fizičkih i pravnih lica u turističko ugostiteljskoj djelatnosti te na rang listu korisnika sredstava po Programu poticaja razvoja turizma za podršku novoosnovanim subjektima male privrede, te je data saglasnost ministrici privrede Samri Mehić da sa korisnicima sredstava potpiše ugovore o dodjeli sredstava.

Ove godine, po ovim mjerama podrške razvoju turizma, iz budžeta Ministarstva privrede, biće direktno plasiran iznos: za novopokrenuta poduzeća 320 811 KM, za fizička lica u turističko- ugostiteljskoj djelatnosti iznos od 728 865 KM te za pravna lica 601 939 KM .

Na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite, Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća za sufinansiranje kapitalnih projekata preventivnih mjera zaštite i spašavanja kojim će iz budžeta Kantonalne uprave CZ, za projekte općina: Bužim, Bosanski Petrovac, Velika Kladuša, Ključ i grada Bosanska Krupa, biti raspoređen iznos od 115.800 KM.

Vlada USK, na prijedlog Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, donijela je danas i Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta od olujnog vjetra na području općine Bosanski Petrovac iz sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2023. u ukupnom iznosu od 55.076 KM, od čega za fizička lica 40.987 KM, a za pravna lica 14.088 KM.

Na današnjoj sjednici ovlašten je premijer USK da potpiše sporazum o dodjeli finansijske pomoći za pomoć u saniranju šteta nastalih usljed poplava sa Kantonalnom upravom CZ Kantona Sarajevo koja je izdvojila dio sredstava za pomoć gradovima Bihać, Bosanska Krupa i općinu Sanski Most.