FOTO: RTVUSK

Ova javna preduzeća dužna su kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo o utrošku dodijeljenih sredstava.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada Federacije BiH danas je donijela odluke o usvajanju programa utroška sredstava kojim se aerodromima u Sarajevu, Mostaru i Tuzli, te Bihaću, iz ovogodišnjeg Federalnog budžeta dodjeljuje ukupno 24,3 miliona KM za unapređenje avioprometa u Federaciji BiH.

Kapitalni transferi

Jednom odlukom usvojen je Program utroška sredstava u iznosu od ukupno 7.000.000 KM Tekućeg transfera “Subvencije javnim preduzećima – za unapređenje avioprometa FBiH“ Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Ovom odlukom 3.000.000 KM dodjeljuje se Javnom preduzeću Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, a po 2.000.000 KM javnim preduzećima Međunarodna zračna luka – aerodrom Mostar d.o.o. i Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o. Ova sredstva su namijenjena za troškove tekućega poslovanja i subvencioniranje postojećih i otvaranje novih aviolinija.

Druga odluka se odnosi na usvajanje Programa utroška sredstava u iznosu od 17.000.000 KM iz Kapitalnog transfera „Kapitalni transferi javnim preduzećima – za unapređenje avioprometa FBiH“ Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, a koji se dodjeljuju Javnom preduzeću Aerodrom Bihać d.o.o.

– Ova sredstva će biti utrošena za otkup zemljišta, troškove pretvorbe zemljišta, izgradnju aerodromskog kompleksa (PSS, stajanke, rulnice), te izradu elaborata za dobijanje vodne saglasnosti. Tu spadaju i troškovi nadzora nad izvođenjem radova, usluga izrade revidiranja (usklađivanja projektno-tehničke dokumentacije, kao i revizije glavnoga projekta, konsultantske usluge, te usluge izrade master plana, odnosno plana detaljne regulacije aerodromskog kompleksa Bihać.

Za šta su namijenjena sredstva

Također, sredstva su namijenjena i za troškove usluga geodetskog snimanja prepreka, nabavke pokretne meteorološke stanice i izradu glavnih i idejnih projekata.

Osim toga, drugom odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućeg transfera „Subvencije javnim poduzećima – za unapređenje avioprometa FBiH“ Aerodromu Bihać se dodjeljuje 300.000 KM za subvencioniranje tekućeg poslovanja ovog preduzeća.

Također, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je zaduženo da vrši kontinuiran nadzor o utrošku dodjeljenih sredstava, kao i da s javnim preduzećima potpiše ugovore kojim će se urediti način prijenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

Ova javna preduzeća dužna su kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo o utrošku dodijeljenih sredstava. Nakon utroška sredstava, a najkasnije do 28. februara 2025. godine, dužna su sačiniti ukupni izvještaj o utrošenim sredstvima transfera i dostaviti ih Ministarstvu zajedno s odlukama nadzornih odbora o usvajanju izvještaja – saopćeno je iz Vlade FBiH.

(avaz.ba)