Za one zbunjene građane Bosne i Hercegovine, koji u poplavi raznih tvrdnji premijera Fadila Novalić, zamjenika direktora Agencije za privatizaciju u FBiH Drage Vrbića ili ministrice financija Jelke Miličević u vezi tajnosti Pisma namjere Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), NOVI.ba otkriva detalje cijele ove zbrke.

Premijer Novalić ne laže kad izjavi slijedeće: „Mi zahtjev Kolegija Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, prema kojem Vlada FBiH u narednih 15 dana treba dostaviti materijale, kako bi taj dom održao vanrednu sjednicu o aranžmanu s MMF-om ne možemo ispuniti. Taj materijal nije javan, niti je ikada bio, i nijedna vlada ga nije smjela objavljivati dok ga ne usvoji Odbor MMF-a.“

Pismo namjere MMF nije nikakav dokument oko kojeg Vlada FBiH i MMF pregovaraju. On se i kod aranžamana sa svakom od latinoameričkih „banana država“ uvijek zasnivao na odnosu; Daćemo vam pare ako izvršite slijedeće u zadatim rokovima.

U dokumentu kojeg premijer Novalić neće da dostavi federalnim parlamentarcima pa tako bh. javnost i ne može znati kada će im biti izrečena „kazna za goru budućnost“, postoje slijedeći zahtjevi na konačan tekst Odbora MMF-a koji bi trebao zasjedati 13. jula 2016. godine.

Smanjenje javne potrošenje od minimalno 15 do 20% za period 2016.-2018.
Smanjenje zaposlenika javne uprave od minimalno 10 do 15% za period 2016.-2018.
Utvrđivanje maksimalne neto plaće upravljačkih tijela javnih preduzeća i smanjenje plaća u odnosu na plaće menadžmenta zaposlenicima u javnim preduzećima od 15 do 25% za period 2016.-2018.

U periodu od četvrtog kvartala 2016. do trećeg kvartala 2018. godine, okončati prodaju državnog kapitala u slijedećim preduzećima:

Bosnalijek d.d. Sarajevo – državni kapital 19,25%
Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo- 45,49%
Fabrika duhana d.d. Mostar- 67%
Energopetrol d.d. Sarajevo- 22%
Kožarsko tekstilni kombinat Visoko d.d.- 67%
Fabrika duhana d.d. Sarajevo- 39,91%
Remontni zavod d.d.Travnik- 51%
BH Telecom d.d. Sarajevo- 67%
HT Eronet d.d. Mostar- 50,1%
Energoinvest d.d. Sarajevo- 67%
Hidrogradnja d.d. Sarajevo- 67%
Šipad Export-Import d.d. Sarajevo- 66,5%

Dovršiti zakonski okvir za cijeli fiskalni sistem u FBiH do decembra 2016., a do trećeg kvartala 2018., povećati ukupne naplate po budžetskim transferima od minimalno 22% do 30%. Smanjiti dugovanja prema povjeriocima iz budžeta za minimalno 20% i maksimalno 22%.

U slučaju da Odbor MMF-a u Vašingtonu odobri aranžman extanded fund facility paket za period 2016-2018 vrijednosti od 550 miliona eura sa odgodom plaćanja od 4,5 godine i otplatnim periodom od 13 godina, a da se osnovne stavke iz prvog dijela aranžmana ostvari u potpunosti, preći će se na drugu fazu prodaje državnog kapitala u javnim preduzećima.

U trećem kvartalu 2018. završiti proces pripreme za prodaju državnog kapitala (utvrditi privatizacione oblike javno-privatno partnerstvo, koncesioni ugovor), a u drugom kvartalu 2019. otpočeti proces prodaje u slijedećim privrednim društvima:

BH Gas d.o.o. Sarajevo,
Ceste d.d. Mostar,
Filmski centar Sarajevo d.o.o
Hrvatske pošte d.o.o Mostar,
Igman d.d. Konjic,
JP Autoceste FBiH,
JP BH Pošta,
JP Ceste FBiH,
JP Elektroprivreda BiH,
JP Elektroprivreda HZHB Mostar,
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo,
Nacionalni park Una,
Operator Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo,
RMU Banovići,
Union Banka Sarajevo,
Unis Ginex d.d. Goražde,
Unis Group d.o.o. Sarajevo
JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo.

Sredstva koja se osiguravaju ovim kreditom nemaju tačno utvrđenu namjenu (recimo otvaranje novih radni mjesta, financiranje razvojnih investicija), već su sredstva za ujednačavanje neravnoteže u platnom bilansu Federacije BiH. Od 550 miliona eura zaduženja kod MMF-a, 165 miliona eura će biti potrošeno u 2016. godini. Ono što federalni premijer Novalić i ministrica financija Miličević znaju, a neće da kažu ni parlamentarcima, a ni zbunjenoj bh javnosti, jeste da će se tih 165 miliona eura podijeliti u ravnopravno-bratskom omjeru- 50% bošnjačkom, a 50% hrvatskom dijelu FBiH.

/novi.ba