Danas je zasjedala Vlada Unsko- sanskog kantona. Vlada je podržala prijedlog ministra unutrašnjih poslova Senada Kljajića o pokretanju procedure popune upražnjenih radnih mjesta u MUP USK.

Bit će oglašena popuna 85 radnih mjesta za prijem u početni čin policajac.

Ministar za boračka pitanja i RVI Abid Mulalić dobio je saglasnost premijera i kolega na prijedlog pravilnika o kriterijima i postupku odobravanja jednokratne novčane pomoći članovima boračkih populacija.

Na današnjoj sjednici Vlada je razmatrala i više izvještaja o radu javnih ustanova. Negativne ocjene rada u prošloj godini dobili su Kantonalna bolnica, domovi zdravlja Bihać i Bosanka Krupa, te Veterinarski zavod Bihać. Pomenuti izvještaji sa ocjenom Vlade su upućeni u skupštinsku proceduru.

Pohvale za rad dobili su uposleni u Socijalnoj pedagoškoj životnoj zajednici u Bihaću.

/PRESS VLADA USK