Na danas održanoj sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona razmatrani su i proslijeđeni u skupštinsku proceduru Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu ( rebalans) i Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu.

Značajnije izmjene su izvršene kod Ministarstva, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva gdje je utvrđen novi ekonomski kod „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Sufinansiranje inputa u proizvodnji za 2023. godinu u biljnoj, animalnoj proizvodnji, ribarstvu i pčelarstvu te reformsko djelovanje u agraru”, obrazloženo je iz Ministarstva finansija Vlade USK.

Članovi Vlade USK na ovoj su sjednici donijeli odluku da povuku iz skupštinske procedure Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija, utvrđen Zaključkom Vlade Unsko-sanskog kantona od 23.11.2023. godine.

Skupštini na razmatranje Vlada Kantona je proslijedila, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, Odluku o visini iznosa premije za 2024. godinu.

Po odluci Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona predložena je visina iznosa od 20 KM po osiguranom licu što je visina iznosa premije i iz 2023.godine.
Vlada USK dala je i saglasnost na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za period 01. 01.do 31. 03. 2024. godine i istu uputila Skupštini USK.

Na prijedlog Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona prihvaćena je Informacija o provedenoj finansijskoj reviziji Ministarstva finansija USK za 2022.godinu sa Akcionim planom za otklanjanje utvrđenih slabosti, neregularnosti i nepravilnosti koji su identificirani u revizorskom izvještaju za 2022.godinu, po dostavljenom Izvještaju o finansijskoj reviziji za 2022. godinu Ureda za reviziu institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine te, na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, usvojen je Izvještaj o stanju u organima državne službe Unsko-sanskog kantona za 2022.godinu.
Vlada USK na današnjoj sjednicu imenovala je Pregovarački tim Vlade Unsko-sanskog kantona za pregovore sa granskim sindikatima radi zaključivanja Kolektivnog ugovora za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova.

Zadatak Pregovaračkog tima je da, u roku od 45 dana, utvrdi prijedlog Kolektivnog ugovora za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova i predloži ga na usvajanje i potpisivanje.