Vlada Unsko-sanskog kantona dala je danas saglasnost na tekst Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja za teritorij Unsko-sanskog kantona za period od tri godine.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Denis Osmankić da, u ime Vlade Unsko-sanskog kantona, potpisao je Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja sa Samirom Fajićem, predsjednikom Sindikata, u prisustvu kantonalnih ministara pravosuđa i uprave te fininsija Dragana Polimanca i Danka Jakšića.