Premijer Unsko-sanskog kantona mr.sci. Izudin Saračević sazvao je danas, u Bihaću, vanrednu sjednicu Vlade Unsko-sanskog kantona kako bi bile razmotrene i usvojene upisne kvote za predstojeću akademsku godinu na fakultetima Univerziteta u Bihaću.

S obzirom na trenutno stanje, u kom Senat Univerziteta ne funkcionira, upisne kvote, na prijedlog UNBI, Vladi na razmatranje i usvajanje predložio je mr.sci. Adis Muharemović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Radi kvalitetne i činjenicama potkrijepljene rasprave, u radu sjednice sudjelovao je i Rifat Dolić, direktor Službe za zapošljavanje USK. Direktor Dolić analizirao je stanje na tržištu rada naglasivši da je na evidencijama Biroa za zapošljavanje najviše: profesora (480), diplomiranih ekonomista(450) i diplomiranih pravnika ( 285) dok nedostaje kadrova medicinske struke, farmacije i tehničkih profila, a šire gledano, tržište u okruženju treba također kadrove medicinske struke, određenih tehničkih zanimanja, informatičare i projektante.

Nakon rasprave, u kojoj je ukazano da će se UNBI ubuduće morati prilagođavati potrebama tržišta pri planiranju upisa studenata a ne prema zaposlenom nastavnom kadru, predložene upisne kvote za upis na I ciklus studija za visokoobrazovne ustanove Univerziteta u Bihaću dijelom su izmijenjene, uglavnom smanjući broj mjesta za redovni studij na pojedinim fakultetima, dok je povećan broj mjesta za redovne samofinansirajuće studente. Vlada USK danas je dala saglasnost i za upisne kvote na II i III ciklus studija.