Kakva je kvaliteta zraka u USK ne zna se jer nikakva mjerenja i analize  nisu vršene  još od 1992. godine. Kako bi se ispoštovala zakonska i regulativa koju nameće Evropska unija, Vlada USK je krenula u proceduru usvajanja Plana zaštite kvaliteta zraka Kantona 2017-2022. godina.

Nacrt je upućen u skupštinsku proceduru, a na njegovoj prezentaciji bit će prisutni konsultanti kako bi poslanicima dali dodatna pojašnjenja na sam dokument.