Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade Unsko-sanskog kantona danas je započelo isplatu novčanih podrški poljoprivrednim proizvođačima.

Temeljem Odluke o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2024. godinu započela je isplata sredstava za sufinansiranje laboratorijskih pretraga mlijeka, nabavku goriva za proljetnu sjetvu 2024. godine i ponovljene postupke prema Zakonu o upravnom postupku.

Imajući u vidu poskupljenja svih imputa u poljoprivrednoj proizvodnji, da ne bi bila dovedena u pitanje realizacija proljetne sjetve u 2024. godini na području USK, Vlada USK realizira ovaj program novčanih podrški poljoprivrednim proizvođačima iz sredstava Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u ukupnom iznosu od. 5.410.000 KM.

Za raspodjelu preostalog dijela ukupnih sredstava, planiranih u budžetu za ovu namjenu, od 3.590.000 KM, biće donesena nova odluka, koja će biti usklađena sa programom poticaja Vlade FBiH.