Vlada Unsko-sanskog kantona utvrdila je na jučerašnjoj sjednici zakon o izmjenama i dopunama Zakona u šumamama i zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa kantonalnih javnih preduzeća i ustanova koj će u formi prijedloga biti upućeni na razmatranje Skupštini po hitnoj proceduri.

Na prijedlog Ministarstva privrede Nacrt zakona o turizmu, zbog tehničkih nedostataka, povučen je sa dnevnog reda i vraćen na doradu.

Tokom zasjedanja razmatrano je niz kadrovskih pitanja pa su tako razriješeni  direktori  Direkcije regionalnih cesta USK i Službe za zapošljavanje, te članovi upranih odbora  Kantonalne i univerzitetske biblioteke, Kantonalne bolnice i Lječilišta Gata, kao i nekolko školskih odbora.

Vlada je usvojila i u skupštinsku proceduru uputila Prijedlog zakona o platama i naknadama direktora i članova uprava kantonalnih preduzeća i institucija.

Zakon predviđa ograničenje iznosa do maksimalno tri prosječne plate, te prvi put, mogućnost stimulacije i destimulacije direktora po osnovu uspješnosti poslovanja i to do 30 posto na godišnjem nivou. Ranija skupštinska odluka o ograničenju visine plata direktora kantonalnih ustanova i preduzeća nije poštovana, te su u praksi nastavljene isplate plata u visini i do 7 hiljada maraka.