Članovi Vlade Unsko-sanskog kantona, na danas održanoj sjednici, dali su saglasnost na tekst Kolektivnog ugovora između Vlade kantona, Sindikata policije USK i Sindikata policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Tekst kolektivnog sporazuma je usaglašen tokom održanih pregovora između reprezentativnih sindikata i pregovaračkog tima Vlade Unsko-sanskog kantona.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike usvojena je odluka o transferu 20 000 KM za Dom zdravlja u Bihać te razmatran izvještaj o radu i poslovanju zdravstvene ustanove lječilište Gata za prošlu godinu. Ovaj izvještaj upućen je u skupštinsku proceduru.

Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva uputila je Ministarstvu unutrašnjih poslova Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru koja je prihvaćena većinom glasova uz glas protiv ministra unutrašnjih poslova Nermina Kljajića.

Inicijativom se traže izmjene Zakona o javnom redu i miru kojim bi se pripadnike MUP-a USK ovlastilo za nadzor poštivanja naredbi o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

– Uređivanje odnosa u istoj oblasti sa više zakona može dovesti do njihove međusobne neusklađenosti i protivrječnosti, kao što je slučaj npr. sa kaznenim odredbama u ovom Zakonu. Ovim bi došlo do višestruke kazneno pravne zaštite istog odnosa, odnosno da se kaznenim odredbama ovog zakona ne sankcionišu radnje koje su već sankcionisane drugim zakonom, stav je resornog mistra Kljajića protiv upućene inicijative.