Na sjednici, održanoj danas u Bihaću, Vlada Unsko-sanskog kantona dala je saglasnost na tekst Sporazuma o načinu isplata plata i naknada koje nemaju karakter plate za period 01.07.2016.-31.12.2016.godine, izmedu Vlade Unsko-sanskog kantona i Sindikata policije Unsko-sanskog kantona i sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja. Usaglašenim Sporazumom, koji bi trebao potpisati premijer USK Husein Rošić i predstavnici sindikata budžetskih korisnika, precizirana je dinamika isplata plata, toplog obroka i ostalih naknada.

Između ostalog, Vlada je danas, razmatrajući stanje u Agenciji za privatizaciju, zadužila Ministarstvo privrede da izradi prijedlog mjera za prevazilaženje teškog stanja u ovoj ustanovi. Iz resora Ministarstva privrede razmatrana je i informacija o redovnom održavanju regionalnih cesta, što je u nadležnosti JU Regionalne direkcije cesta. Članovi Vlade nezadovoljni su činjenicom da se s održavanjem cesta kasni, te zahtijevaju od Direkcije da pronađe način i hitno djeluje kako bi regionalne ceste na području Kantona bile pripremljene za siguran saobraćaj u nastupajuće zimskom periodu. Također, traži se i izmjena dijela osnivačkih akata Direkcije kako bi uvid u planiranje rada pravovremeno imala i Skupština Unsko-sanskog kantona.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta na današnjoj sjednici Vlada USK donijela je odluku o raspoređivanju sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje školskih objekata na području Unsko-sanskog kantona. Sredstva su raspoređena na 21 školski objekat, jedan objekat predškolskog obrazovanja te dva objekta Univerziteta u Bihaću, uključujući objekat Pravnog fakulteta, u dijelu zgrade OŠ Prekounje-Ripač, za koji je neophodna hitna rekonstrukcija kako ne bi bila dovedena u pitanje sigurnost studenata i predavača.

Od kapitalnih grantova od značaja za sport Vlada Kantona podržala je projekte sufinansiranja izgradnje školskog igrališta u područnoj školi Prošići, Cazin te izgradnju fiskulturne dvorane u područnoj školi Krasulje u Ključu.