Podružnica “Elektrodistribucije” Bihać-PJD Bihać obavještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije prema sljedećem rasporedu:

BIHAĆ

Dana 11.09.2021. godine
od 07:00 do 15:00 sati za kupce trafo područja: Vodovod (Kulen Vakuf);

Dana 12.09.2021. godine
– od 07:00 do 14:00 sati za kupce trafo: EVP, Sklop, Ostrovica (Kulen Vakuf);

CAZIN

Dana 13.09.2021. godine
– od 08:30 do 09:00 i od 14:30 do 15:00 kupci sa trafopodručja: Rasadnik, Kličići 1 i 3, Gornji Majetići, Đuzelić Majdan, Ikanovići, Majetići 3, Begića Kula 1 i 2,
– od 08:30 do 15:00 kupci sa trafopodručja: Majetići 2 i Mesići,

Dana 14.09.2021. godine
– od 08:30 do 09:30 i od 14:30 do 15:30 kupci sa trafopodručja: Ćuprija, Strane 2, Karaula,
– od 08:30 do 15:30 kupci sa trafopodručja: Pajića Potok,
– od 08:30 do 15:00 kupci sa trafopodručja: Selište.

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca za područje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134.