U Bihaću je danas održana 315. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona na kojoj su, između ostalog, razmatrani: Nacrt Zakona o značajnim datumima, dogadajima i ličnostima u toku odbrambeno oslobodilačkog rata na području Unsko – sanskog kantona te programi rada i finansijski planovi: ZU Dom zdravlja Bihać za 2022. godinu, ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa za 2022. godinu i ZU Dom zdravlja Cazin za 2022. godinu.

Specifičnost programskih aktivnosti Doma zdravlja Bihać za 2022. godinu jest da se operativni ciljevi u 2022. godini vežu za konsolidiranje stanja nastalo nakon potresa, organizaciju rada službi u uvjetima pandemije Covid-19, kao i nastojanja implementacije svih preventivno-promotivnih aktivnosti koje su vrlo bitne za unapređenje kvaliteta rada i nastavka svih dugogodišnjih aktivnosti vezanih za akreditaciju službi (AKAZ). Neke od navedenih aktivnosti slijede kao odgovor na novonastalu situaciju usljed potresa i pandemije s jedne strane, a druge kao nastavak započetih aktivnosti u 2021. godini.

Na današnjoj je sjednici, Vlada USK na prijedlog ministara zdravstva, rada i socijalne politike Murisa Halkića donijela odluku o usvajanju Programa utroška iz sredstava Kapitalni grantovi za zdravstvo za Dom zdravlja Bihać iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu. Sredstava kapitalnog granta za Dom zdravlja Bihać u iznosu od 3 miliona KM namijenjena su za sufinansiranje troškova izgradnje novog objekta Doma zdravlja u Bihaću (građevinski radovi, zanatski radovi, instalacije vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacije, mašinske instalacije i kotlovnica).

Također na príjedlog Ministarstva zdravstva, rada í socijalne politike Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je danas Program utroška temeljem kojeg će iz sredstava grantova za zdravstvo biti doznačeno pola miliona KM za finansijsku pomoć Kantonalnoj bolnici ” dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću.

Vlada Unsko-sanskog kantona utvrdila je i proslijedila u skupštinsku proceduru Nacrt Zakona o značajnim datumima, događajima i ličnostima u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata na području Unsko-sanskog kantona, obrađivača Ministarstva pitanja boraca i ratnih vojnih invalida.

Ovim Zakonom utvrđuju se značajni datumi, događaji i ličnosti u toku odbrambeno slobodilačkog rata na području Unsko-sanskog kantona kao i način obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti, a s tim u vezi utvrđuje se lista značajnih datuma, događaja i ličnosti od značaja za Kanton, provođenje i nosioci aktivnosti – obilježavanja i način finansiranja.

Iz resora Ministarstva za pitanja boraca i RVI danas je usvojena i Odluka o utvrđivanju kriterija i postupaka na osnovu kojih se dodjeljuje sredstva tekućih grantova nižim nivoima i fondovima iz Budžeta Unsko-sanskog kantona – Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida.

Članovi Vlade Unsko sanskog kantona na današnjoj sjednici dali su saglasnost na tekst Ugovora o dodjeli sredstava nižim nivoima vlasti po Programu utroška sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu, za transfer sredstava za Općinu Bužim na te ovlastili ministricu privrede Samru Mehić da potpiše Ugovor kojim će za projekte Općine Bužim biti doznačeno 175 000 KM.
Između ostalog, iz resora Ministarstva pravosuđa i uprave usvojene su odluke o programima utroška sredstava grant za ekstradiciju u iznosu od 15 000 KM i granta Federaciji za smještaj i ishranu zatvorenika u KPZ u ovoj godini koji iznosi 276 000 KM.