Vesko Drljača, federalni ministar rada i socijalne politike i zamjenik premijera F BiH, boravio je danas u Bihaću gdje je održana javna rasprava o Nacrtu zakona o penziono-invalidskom osiguranju F BiH.

Ministar Drljača posjetio je i Vladu Unsko-sanskog kantona i razgovarao sa Huseinom Rošićem, premijerom USK i Dženisom Šabulićem, kantonalnim ministrom zdravstva, rada i socijalne politike, a radnom susretu pridružila se i Azra Hadžić Bećirspahić, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Premijer Rošić i ministar Šabulić delegirali su nekoliko tema i informisali ministra Drljaču o problemima za čije rješavanje Vlada USK treba pomoć Vlade F BiH. Prije svega riječ je o komplikovanoj situaciji u Službi za zapošljavanje USK, preopterećenoj dugovima te problemima zbog kojih kasni isplata naknada za porodilje, koje se ubuduće, složili su se sagovornici, nikako ne bi smjele tretirati kao socijalna kategorija.

– Cilj mi je bio upoznati se sa radom Vlade, sa problemima koji su vezani za resore rada i socijalne politike, konkretno pitanja koja se odnose na: penzioni sistem, socijalne probleme, pitanja radno pravnog zakonodavstva te upoznati Vladu Federacije o tome i mogućim rješenjima. Svima nam je interes da, u segmentima gdje smo nadležni, zajednički djelujemo i da sve ono što radimo zaista ima koristi za građane. Konkretno kad je u pitanju ovaj Kanton prioritetno se treba rješavati problematika koja se odnosi na zgradu PIO u Bihaću. Nikad dovršena zgrada Doma penzionera u jako je lošem stanju i treba izvršiti prodaju tog objekta, međutim preduvjet je riješiti određena vlasnička pitanja, kazao je ministar Drljača.

Dženis Šabulic, ministar zdravstva, rada i socijalne politike u Vladi USK ocijenio je značajnim da je ova Vlada, na startu, dobila podršku Vlade Federacije i pruženu ruku za partnerski rad na rješavanju problema u oblasti rada i socijalne politike.

Mr. sci. Husein Rošić, premijer USK ističe da je ohrabren iskazanim interesovanjem federalne razine vlasti da pomogne kantonima u rješavanju problema, pogotovo u situacijama koje su rješive u nadležnosti Vlade F BiH.

– Ohrabren smo što ćemo konkretno ići u rješavanje statusa Doma penzionera u Bihaću. Ta zgrada, koja nikad nije dovršena i privedena namjeni, decenijama je potencijalna opasnost zbog lošeg stanja objekta. Trebale su, nažalost proći godine, ali konačno ozbiljno krećemo u rješavanje ovog pitanja, kazao je mr.Rošić.