U utorak, 21.06.2016. godine u Privrednoj komori Unsko – sanskog kantona zaključen je ugovor o suradnji Visoke međunarodne škole Cazin sa sjedištem u Cazinu i Privredne komore Unsko-sanskog kantona.

Ugovor su potpisali za Visoku međunarodnu školu Cazin direktor prof.dr.sc Refik Ćatić, a za Privrednu komoru Unsko-sanskog kantona njen generalni sekretar Nihad Šušnjar.

Ovim Ugovorom su precizirani uvjeti profesionalne suradnje ugovorenih strana, uz uvažavanje obostranih poslovnih interesa na principu ravnopravnosti, te uz obavezu postupanja po principima dobre poslovne suradnje.

Suradnja ugovarača odvijat će se u više pravaca, od kojih navodimo samo neke:

Zajedničko organiziranje stručnih seminara/ kurseva – za potrebe privrednih društava, različitih institucija i preduzetnika;
Suradnju u edukaciji studenata, odnosno obavljanju stručne prakse studenata;
Zajedničko organiziranje naučnih skupova;
Suradnju u oblasti izdavačke djelatnosti, u vezi sa izdavanjem knjiga, zbornika radova i drugih publikacija;
Suradnja u pogledu marketinških aktivnosti koje promoviraju rad kako Privredne komore USK, tako i Visoke međunarodne škole Cazin.

Zanimljivo je napomenuti i to da će Visoka međunarodna škola Cazin izlagati na ovogodišnjem 14. Međunarodnom sajmu „EKOBIS 2016“, kao i to da će se osim navedenog suradnja odvijati i na planu studijskih programa i obavljanju stručne prakse studenata što će biti posebno precizirano aneksom ugovora.