Dvije tačke dnevnog reda  našle su se danas  pred članovima Zakonodavno – pravne komisije, i to prijedlozi odluka o kratkoročnom i dugoročnom kreditnom zaduženju od 7 i 16 miliona KM. Članovi ove komisije, zaključili su da su odluke u zakonskim i ustavnim okvirima te će ih kao takve proslijedili skupštinskim poslanicima na razmatranje.

Najviše vremena članovi Zakonodavno – pravne  komisije, njih 9, posvetili su drugoj tački dnevnog reda, odnosno prijedlogu odluke o davanju saglasnosti o dugoročnom kreditnom zaduženju u iznosu od 16 i po miliona konvertibilnih maraka, za finansiranje budžetskog deficita iz prethodnih godina i finansiranje kapitalnih investicija i posebnih programa. Kako prijedlog odluke ima ustavni i zakonski okvir, sa 7 glasova za i 2 suzdržana,upućen je u skupštinsku proceduru.

Deficit kantona za predhodnu godinu premašuje iznos  od 22 miliona i sasvim je jasno da su sredstava od 16 miliona nedostatna za njegove izmirenje. No, kako je istakao ministar, doprinjeće postizanju financijske stabilnosti, ali i usklađivanju dinamike priliva i odliva bužetskih sredstava.

Prva tačka dnevnog reda, prijedlog odluke o  kratkoročnom financijskom zaduženju po transakcijskom računu u iznosu od 7 miliona KM, jednoglasno je usvojen od strane svih članova Komisije. Njegovo usvajanje  naći će se pred skupštinskim poslanicima 3. jula, nakon čega će se moći krenuti u realizaciju kreditnog aranžamana. Ukoliko dođe do toga, biće to 10 kreditno zaduženje  Vlade USK-a, a  isplata zadnjeg predviđena je 2030. godine.

/rtvusk.ba