Nakon što je prošle godine rekonstruirana podloga na teniskim terenima u sportsko-rekreativnom kompleksu “Rifat Zolić Gero – Stens” u Bihaću, JU za sport odmor i rekreaciju, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, pristupila je zamjeni travnate podloge malonogometnih terena tog sportsko-rekreativnog kompleksa, a s ciljem unapređenja uvjeta za sportaše i rekreativce koji koriste ove terene za profesionalno usavršavanje ili rekreativne aktivnosti.

Rekonstrukcija terena uključuje zamjenu starih podloga novim, modernim materijalima, što će rezultirati poboljšanim prijanjanjem i smanjenjem rizika od povreda tokom trenažnih procesa i rekreacije.

Sredstva za taj projekat osigurao je Grad Bihać, gdje je na zamjenu podloge na tenisikim terenima utrošeno 66.000 KM, dok je za zamjenu podloge na malonogometnim terenima obezbijeđeno 130.000 KM.

(Grad Bihać)