Grad Bihać putem JU Zavod za prostorno uređenje Bihać započeo je aktivnosti na sanaciji nekoliko drvenih mostova na rijeci Uni.

U toku je sanacija drvenog mosta u naselju Martin Brod, nakon čega slijedi rekonstrukcija drvenih mostova u centru grada u Gradskom parku i mosta prema Gradskoj otoci, zatim drvenih mostova u naselju Ripač, na kupalištu Brvice u naselju Hatinac, te na koncu mosta prema Amerikančevoj otoci.