U cilju unapređenja kvalitete i sigurnosti pružanja zdravstvenih usluga, Dom zdravlja Bihać organizuje kontinuiranu edukaciju svojih zdravstvenih radnica.

Kroz planirana predavanja Službe za zdravstvenu zaštitu žena, kolegice su podijelile svoja iskustva na teme “Spremnost na ispomoć” i “HPV – danas za budućnost”. Ova inicijativa ne samo da pruža podršku zaposlenicama, već i omogućuje sticanje novih znanja i vještina. Uz to, edukacija predstavlja priliku za prikupljanje bodova sukladno Pravilniku o stručnom osposobljavanju zdravstvenih profila.