Danas je direktor Službe za poslove sa strancima BiH, Žarko Laketa, zajedno sa svojim saradnicima posjetio Gradsku upravu grada Bihaća. Tema sastanka bila je migrantska kriza u Bosni i Hercegovini koja se direktno tiče grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona. Direktor Službe za poslove sa strancima potvrdio je dobru suradnju sa Gradom Bihaćem i službama grada u posljednjih nekoliko godina, od kada se Služba aktivno uključila u pitanje migracija u BiH.

Gradonačelnik Elvedin Sedić istaknuo je hitnu potrebu rješavanja pristupnog puta do kampa Lipa, olakšavajući tako pristup za zaposlenike Službe i međunarodne organizacije angažirane u kampu. Također, naglašena je nužnost uređenja vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda u kampu Lipa.

Direktor Službe, Žarko Laketa, naglasio je da bi pitanje pristupnog puta moglo biti brzo riješeno te naglasio važnost nastavka zajedničke suradnje u svim drugim aspektima kada je u pitanju naša lokalna zajednica.
Saradnju između Službe i Grada dodatno potvrđuje simboličan poklon – Zlatnik Bosanskog kraljevstva (kralja Tvrtka I) iz 14. stoljeća, koji je direktor Žarko Laketa uručio gradonačelniku Sediću.