Nakon što smo objavili da se prema saznanjima portala otvorila nova istraga u ZZO USK, a vezano za finansijski plan u kojem je ZZO USK planirao utrošiti skoro 400.000 za održavanje informacionog sistema koji je donio enormne uštede, iz čega proizlazi logično pitanje, o kakvim uštedama je riječ ako svake godine 400.000 KM košta održavanje sistema koji je prvobitno koštao preko 1 mil. KM, portal objavljuje dio dokumentacije u čijem je posjedu, a vezan za potpisivanje ugovora o “e-receptu”.

Podsjetimo, 10. marta 2016. godine Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona i predstavnici firme Medit predstavili su ‘e-recept’, koji je trebao povećati kvalitetu zdravstvenih usluga i kojim je trebalo nastaviti reformski proces informatizacije zdravstva na području USK.

Poznato je da su 22. marta ove godine pripadnici policije prema naredbi Tužilaštva USK izvršili pretres i izuzimanje dokumentacije i mobitela odgovornih radnika u Zavodu zdravstvengo osiguranja USK.

Vezan članak: Nova istraga u ZZO USK? Javne nabavke ili pregovarački postupak za održavanje informacionog sistema u iznosu od 400 hiljada KM? (FOTO)

Prema pisanju medija, radilo se o izuzimanju dokumentacije vezane za određene javne nabavke u Projektu „Informatizacije“, koju je proveo ZZO USK.

Nakon objavljenih dokumenata o novoj istrazi, objavljujemo moguće razloge pretresa pripadnika MUP-a USK, a zbog kojih su u tom pretresu prema pisanju medija, izuzeti mobiteli direktora ZZO USK dr. Almina Handanagića i njegove zamjenice Mirze Tatarević, a da protiv njih postoji i naredba o provođenju istrage.

Naime, u prilogu objavljujemo video u kojem direktor ZZO USK, Handanagić Almin jasno navodi kako je potpisani ugovor u iznosu od 600.000 KM, sa firmom Medit. Ista firma je prema dokumentaciji koju posjeduje naš portal, Zavodu Zeničko-dobojskog kantona uslugu uvođenja aplikativnog softvera “e-recept” nudila za 140.000 KM. Transparentno, za razliku od ZZO USK, objavljeni su iznosi svih ponuđača, kao i Odluka o izboru najpovoljnijeg.

Za uslugu koju je ZZO USK platio prema riječima direktora ZZO USK 600.000 KM, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona izdvojio je prema dokumentu u prilogu 87.000 KM. Bitno je naglasiti da je komisija u Zeničko-dobojskom kantonu ovu nabavku procijenila 350.000 KM, međutim nakon otvaranja ponuda, 87.000 je bila najbolja ponuđena cijena.

U prilogu objavljujemo video izjavu nakon potpisivanja ugovora od strane direktora te Odluku ZZO Zeničko-dobojskog kantona.

U nastavku sage o “e-receptu”, da li je 600.000 KM konačna cijena koštanja koju su platili građani USK?

(usn)