Procjenjuje se da je oko 300 ljekara napustilo Federaciju Bosne i Hercegovine u periodu od 1. januara 2016. do 15. oktobra 2016.

Do podataka o odlasku ljekara u Federaciji BiH je došla Ljekarska komora Federacije BiH, a dostavili su ih kantonalne ljekarske komore. Broj ljekara koji su napustili Federaciju BiH do kraja 2016. procjenjuje se na oko 300.

Unsko–sanski kanton – 80

Kanton Sarajevo – 38 ljekara

Tuzlanski kanton – 47

Zeničko–dobojski kanton – 17

Srednjobosanski kanton – 7

Posavski kanton – 5

Hercegovačko–neretvanski kanton – 36

Zapadnohercegovački kanton – 3

Kanton 10 – 2

Određeni broj ljekara, po procjeni Ljekarske komore FBiH između 30-40, u inozemstvo odlaze direktno nakon Medicinskog fakulteta, što znači da nisu bili prijavljeni niti u jednoj ljekarskoj komori, piše N1.