Piše: Biscani.net

Halil Bajramović, zastupnik (NIP) u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, nedavno je iznio svoje stavove o uređenju pitanja freelancera u FBiH u emisiji posvećenoj ovoj temi. Smatra da je važno pažljivo i korektno pristupiti ovoj problematici te ističe nekoliko ključnih koraka koji bi mogli unaprijediti situaciju za freelancere u zemlji:

  1. Definicija zakonskog okvira: Potrebno je jasno definirati zakonski okvir koji se odnosi na freelancere i oporezivanje njihovih dohodaka. To uključuje definiranje freelancera, poreznih stopa, poreznih obaveza i metoda za prijavu prihoda.
  2. Analiza praksi u okruženju: Ispitivanje kako druge države u okruženju tretiraju freelancere može pružiti korisne smjernice. Analiza njihovih modela može se prilagoditi vlastitim potrebama u Bosni i Hercegovini.
  3. Registracija freelancera: Freelanceri u BiH trebali bi biti obavezni registrirati se kod poreznih vlasti BiH. Ovo bi trebalo biti jednostavno i dostupno putem internetskog portala ili osobno.
  4. Praćenje prihoda i izvještavanje: Freelanceri u BiH trebaju biti obvezni pratiti svoje prihode i redovito izvještavati porezne vlasti, što se može organizirati kroz slanje kvartalnih ili godišnjih izvještaja.
  5. Paušalno oporezivanje na izvoru: Razmotriti sistem paušalnog oporezivanja na izvoru, gdje platforme koje zapošljavaju freelancere mogu odmah oduzeti određeni postotak prihoda kao paušalni iznos freelancera i proslijediti ga poreznim vlastima.
  6. Edukacija freelancera: Freelanceri trebaju biti educirani o svojim poreznim obvezama, metodama i procesima prijave prihoda.
  7. Porezni poticaji: Razmotriti mogućnost uvođenja poreznih poticaja za freelancere koji redovito izvještavaju i plaćaju poreze.

Uvođenje freelancera u sistem praćenja i oporezivanja može biti izazovno, ali je važno za osiguravanje poštivanja poreznih obveza i stvaranje pravednije ekonomske sredine. U ovom procesu, stručnjaci za poreze i pravni savjetnici igraju ključnu ulogu kako bi osigurali usklađenost s zakonima i pravednost prema freelancerima.

Svakako je pohvalno da postoje zastupnici poput Halila Bajramovića koji imaju sluha za mlade kako bi im olakšali rad na internetu kad je u pitanju davanje/porezi u državi. Ova inicijativa nije samo korisna za freelancere, već i za cjelokupno društvo jer može doprinijeti većoj transparentnosti i pravednosti u poreznim sistemima te stvoriti poticajno okruženje za ekonomski razvoj. Podržimo ovakve napore koji promiču inovacije i olakšavaju rad mladim talentiranim osobama.

(Biscani.net)