Zdravstveno stanje migranata u Unsko-sanskom kantonu vjerovatno će se pogoršati ukoliko vlasti u BiH uskoro ne naprave migracioni centar u ovom dijelu države, jedan je od zaključaka sastanka zdravstvenih ustanova i vlasti kantona s predstavnicima Međunarodne organizacije za migracije (IOM), visokog povjerenika Ujedinjenih naraoda za izbjeglice i Svjetske zdravstvene organizacije.

Zbog loših uvjeta u kojima migranti borave, posebno u Velikoj Kladuši, postoji realna opasnost da će dolaskom jeseni doći i do pojave zaraznih bolesti, rečeno je na današnjem sastanku.

Od svih nivoa vlasti učesnici sastanaka zatražili su hitnu reakciju i konačno definiranje lokacije na kojoj će biti uspostavljen privremeni migracioni centar.

– Zahtijevamo od njih da se uključe aktivnije u ovu problematiku jer, s prvim dolaskom kiša i poplava, možemo u Velikoj Kladuši očekivati epidemiju tifusa, bilo koje zarazne bolesti koje nećemo moći riješiti, a ne možemo preventivno djelovati jer je smještaj faktor broj jedan – kazao je Hazim Kapić, ministar zdravstva u Vladi Unsko-sanskog kantona.

Pogoršanje očekuje i direktor Doma zdravlja iz Velike Kladuše Senad Okanović.

– S obzirom na vremenske prilike i uvjete u kojima migrantska populacija boravi, očekujemo pogoršanje zdravstvenih prilika i situacije. Moguće je čak i ugrožavanje domaćeg stanovništva – kaže Okanović.

Uvjeti boravka nisu bolji ni u Đačkom domu u Bihaću, iako su prije nekoliko dana počeli radovi na sanaciji krova i osiguranju objekta koje finansira Međunarodna organizacija za migracije.

Vladimir Mitkovski, humanitarni koordinator IOM-a za Unsko-sanski kanton, navodi da se radi o “malim rekonstrukcijama postojećeg objekta”.

– Rekonstrukcije podrazumijevaju sanaciju jednog dijela krova objekta, budući da nakon svake kiše voda s krova dolazi čak do prvog sprata. Objekt ima struju, tako da je to veoma opasno. Postavit ćemo ograde na stubišta unutar objekta zbog sigurnosnih razloga, kao i na terasama. Prozori, ako budu zatvoreni, to će biti urađeno najlonom. Ovo evidentno nisu nikakvi radovi na pripremi objekta za zimu i njegovo utopljavanje, već određeni zahvati iz sigurnosnih razloga – kazao je Mitkovski, koji je pozvao nadležne na svim nivoima da “konačno definiraju lokaciju na kojoj će biti uspostavljen prihvatni migracioni centar”.