Nakon zastoja radova i sporova sa sada već bivšim izvođačem radova, raspisani su javni pozivi i izabrani novi izvođači za nastavak, odnosno izvođenje preostalih radova, a neki od njih su trenutno u toku. Radi se o elektro i mašinskim instalacijama i podopolagačkim radovima, a nakon njih slijede i završni radovi na vodoinstalacijama, unutrašnjoj bravariji i vanjskom okolnom uređenju, čime će objekat sportske dvorane „Luke“ biti spreman za tehnički prijem i upotrebu.

Rekonstruisani i dograđeni obajkat sportske dvorane „Luke“, pored stare renovirane sale, imat će još jednu novu veliku salu za lopačke sportove, dok se ispod nove velike sale nalaze tri manje sale za aerobne i borilačke sportove, te fitnes centar. Sanirane su postojeće i izgrađene nove svlačionice, tribine su proširene za 400 mjesta, a umjesto stare konstrukcije postavljena je kompletna nova fasada od termopanela i novo krovište, te ugrađen novi energetski-efikasan sistem grijanja i hađenja. Nabavljen je i novi savremeni semafor, a u toku je i nabavka kompletnog novog sportskog mobilijara.

Kada su u pitanju špekulacije vezano za sporove sa bivšim izvođačem koji su ustvari glavni razlog zašto dvorana nije na vrijeme završena i stavljena u funkciju, predstavnik investitora, gradonačelnik Šuhret Fazlić, kaže: Rok za završetak radova na rekonstrukciji sportske dvorane Luke izvođaču konzorcij „D-L“ istekao je još na ljeto prošle godine. Iako je rok za zvođenje radova dva puta produžavan, izvođač ni tada nije završio ugovorene radove na vrijeme.

Kada su u pitanu radovi koje je taj izvođač izveo, komisija za primoredaju radova i nadzorni organ konstatirali su određene nedostatke, zbog čega je aktivirana bankovna garancija i dat rok da isti otklone, što ovaj na koncu opet nije u potpunosti učinio. Nadalje, izvođač je uradio neke radove koji nisu bili predmet ugovora i inisitirao da iste naplati na način da mu se priznaju dodatni, nepredviđeni radovi, na šta investitor (Grad Bihać) nije pristao i što će, između ostalog, vjerovatno biti predmet sudskog spora.

Sve u svemu, ono što je na koncu najbitnije jeste da će sportski kolektivi i rekreativci sa područja grada Bihaća novu i opremljenu sportsku dvoranu „Luke“ ubrzo moći početi ponovno koristiti.