Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba s invaliditetom Unsko – sanskog kantona, održao je danas u Kulturnom centru u Bihaću, okrugli stol pod nazivom „Različiti smo, ali nam pripadaju ista prava“…

Tema o kojoj se najviše govorilo tokom današnjeg okruglog stola je dostupnost državnih institucija osobama sa invaliditetom. Analiza o pristupačnosti, koju su uradila Udruženja, provedena je u 15 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Rezultati za Grad Bihać su poražavajući. Predstavljen je i projekt ‘Empower’ u koji su uključena udruženja i savezi invalidnih osoba sa područja cijele Bosne i Hercegovine, pa i Unsko – sanskog kantona. Projekt finansiraju EU i Caritas BiH s ciljem osnaživanje organizacija civilnog društva za socijalno uključivanje osoba sa invaliditetom.

Ovom događaju su pored predstavnika udruženja i saveza osoba sa invaliditetom, prisustvovali i predstavnici gradskih uprava Cazina i Bihaća.

(rtvusk.ba)