Vlada Unsko-sanskog kantona kroz budžet Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike za 2022. godinu planirala je sredstva granta za ZU Lječilište Gata u iznosu od 277.000 KM a sredstva su namijenjena za finansijsku pomoć Lječilištu za izgradnju zatvorenog hidroterapijskog bazena i rekonstrukciju krova objekta.