Potpisan Ugovor o pružanju usluga izrade elaborata Prijedloga Urbanističkog plana grada Bihaća za period 2010. – 2030. godine.

biscani.net

Gradska uprava Bihaća nakon okončane tenderske procedure potpisala je Ugovor o pružanju usluga izrade elaborata Prijedloga Urbanističkog plana grada Bihaća za period 2010. – 2030. godine.

Ugovor sa predstavnikom firme IPSA Institut iz Sarajeva potpisao je bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić istaknuvši da su sa odabirom firme za izradu elbaorata stvorene pretpostavke da se izradi kvalitetan i stručan prijedlog Urbanističkog plana grada Bihaća , kao jednog od najvažnijih dokumenata bitnih za daljnji razvoj grada Bihaća.


7

Anketa

Gdje je pizza najbolja u Bihaću ?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...