U cilju borbe protiv maloljetničke delikvencije i nasilja u porodici, te praćenja implementacije odredbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine i odredbi Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Odsjek za maloljetničku delikvenciju, seksualne delikte i nasilje u porodici, Sektora kriminalističke policije MUP USK Bihać sačinio je plan i u kontinuitetu provodi edukaciju učenika na području USK vezano za problematiku maloljetničke delikvencije, vršnjačkog nasilja te nasilja u porodici.

Tokom mjeseca marta i aprila uz podršku Odsjeka za edukaciju te policajaca za rad policije u zajednici iz policijskih stanica izvršena je edukacija učenika srednjih škola na području Grada Bihaća i Cazina.

Stručnim radionicama na zadane teme prisustvovalo je oko 400 učenika srednjih škola iz ova dva grada kao i nastavno osoblje navedenih škola, a slična predavanja učenicima srednjih, ali i starijih razreda osnovnih škola na području USK-a nastavit će se u kontinuitetu provoditi u i narednom periodu.