Agencija “Bakrač Security”, koja se bavi pružanjem usluga obezbjeđenja i zaštite objekata, imovine i lica od 2005. godine, ovaj put predstavlja svoju najnoviju uslugu – deponovanje ličnog naoružanja. Ova usluga pruža praktično i sigurno rješenje za državljane koji rade u inostranstvu ili putuju iz drugih razloga, omogućujući im da bezbrižno ostave svoje oružje na sigurnom mjestu.nnOsoblje Agencije “Bakrač Security” čine educirani stručnjaci, psihofizički spremni i posjeduju certifikate za obavljanje poslova zaštite. Raznolike usluge koje pružaju uključuju čuvarske usluge, prijevoz i osiguranje prijevoza dragocjenosti, obezbjeđenje kulturno-sportskih manifestacija, 24-satni monitoring dojavnog operativnog centra (DOC) te dežurnu intervenciju 24 sata dnevno.nnNova usluga deponovanja ličnog naoružanja prilagođena je potrebama građana koji žele osigurati svoje oružje dok su odsutni, bilo da je riječ o radu u inostranstvu, godišnjem odmoru ili drugim putovanjima. Sefovi Agencije pružaju sigurno mjesto za deponovanje, eliminirajući brigu o mogućoj provali ili krađi.nnZa više informacija, posjetite web stranicu Agencije “Bakrač Security” na bakracsecurity.net ili se obratite putem telefona ili lično na adresi Agencije:nnAgencija “Bakrač Security”nUl. 502. Viteške brigade br. 50, 77000 Bihać, Bosna i HercegovinanTel: +387 (0)37 228 387nTel/Fax: +387 (0)37 228 388