Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove Grada Bihaća obavještava sva fizička i pravna lica da se u narednom periodu planira intenzivna inspekcijska kontrola u cilju provođenja akcije „Dani borbe protiv ambrozije“, čiji je osnovni cilj uklanjanje ambrozije, kao jednog od najjačih poznatih alergena, radi otklanjanja štetnih utjecaja na zdravlje građana sa alergijskim problemima.

Odlukom o komunalnom redu-prečišćeni tekst („Sl.glasnik Grada Bihaća“, br. 12/18) propisana je obaveza održavanja kako javnih zelenih površina, tako i dvorišta, vrtova, voćnjaka i drugih sličnih površina, na način da su vlasnici, odnosno korisnici istih dužni redovno uklanjati alergogene biljke (ambrozija, i slično) i druge korove, sve do njihovog potpunog uništenja.

Ovim putem koristimo priliku da još jednom uputimo poziv svim pravnim i fizičkim licima na području grada Bihaća da pristupe fizičkom uklanjanju ambrozije i drugih alergenih korova, kako ne bi došli u situaciju da se putem komunalnih inspektora vrše represivne mjere prema svima onima koji ne izvrše svoju obavezu, te istovremeno upozoravamo da će ometanje izvođenja akcije biti sankcionirano od nadležnih inspekcijskih službi i policije.

Nositelji planiranih aktivnosti su komunalni inspektori, a iste će se provoditi u periodu od 25.08.2019. godine do 30.09.2019. godine, u redovnom radnom vremenu, te u dane vikenda po potrebi.