Povodom Svjetskog siromaštva i Dana zdrave hrane dječiji vrtić Richmond Park Preshool Bihać u saradnji sa roditeljima i djecom, organizirao je humanitarnu akciju čiji je cilj bio prikupljanje prehrambenih namirnica za potrebe javne kuhinje Imaret u Bihaću.

Tokom, akcije prikupljena je znatna količina namirnica za potrebe javne kuhinje koje će se iskoristiti za pripremu kavalitetnijeg obroka za one kojima je pomoć potrebna.

– U našem vrtiću smo organizirali humanitarnu akciju prikupljanja prehrambenih namirnica za one kojim je najpotrebnije, ovaj put to je javna kuhinja Imaret. Svaki oktobar zahvaljujući našim roditeljima pomognemo onim koji nas trebaju.- uprava dječijeg vrtića Richmond Park Preshool.

– Nama je izuzetno drago prvenstveno iz razloga što su u akciju uključeni mališani dječijeg vrtića i njihovi roditelji, da u našem gradu ipak postoji nada za one koji nas trebaju, u ovom slučaju roditelji i mališani ovog dječijeg vrtića su pokazali da ipak nisu zaboravili na svoje komšije koji nas trebaju.

U ime Merhameta i korisnika javne kuhinje, zahvaljujemo se menadžmentu dječijeg vrtića Richmond Park Preshool , posebno mališanima i roditeljima koji su bili direktni inicijatori ove akcije.- izjavio je direktor Prošić Alen.

(Merhamet Regionalni odbor)