Današnji seminar zajednički organizirali Vanjskotrgovinska komora BiH i Privredna komora USK

– Vanjskotrgovinska komora BiH i Privredna komora USK održali su danas u sali Privredne komore seminar o arbitražnom rješavanju sporova. U ime Instituta za edukaciju Vanjskotrgovinske komore BiH polaznicima seminara obratio se Duljko Hasić i ukazao na značaj arbitraže, a o arbitraži kao modusu alternativnog rješavanja sporova, mirenju i posredovanju govorio je profesor na Pravnom fakultetu u Bihaću i član Arbitražnog suda Genc Trnavci.

Saznanja o arbitražnom rješavanju sporova mogu biti korisna i za advokatske i notarske kancelarije, te svim pravnim službama ustanova koje u bilo kojoj varijanti mogu doći u pravni spor. Čak se i radni sporovi mogu rješavati arbitražom, rečeno je na današnjem seminaru koji su zajednički organizirali Vanjskotrgovinska i Privredna komora USK. Arbitraža traje obično od šest mjeseci do jedne godine i brže rješava sporove privrednih subjekata, kaže Duljko Hasić i dodaje kako u BiH ima više od 68.000 blokiranih računa, a veliki broj poduzeća nalazi se u stečajnom postupku, postupku predstečaja i likvidacije. Ovo je doprinos da na ovaj način rješavamo sporove i spasimo privredne subjekte kako bi nastavili poslovati, dodao je Hasić.

Sa značajem arbitraže upoznati su studenti bihaćkog Pravnog fakulteta koji su prisustvovali današnjem seminaru. O ovoj važnoj temi saznali su i bivši studenti prava, a danas uposlenici u javnim ustanovama i poduzećima. Arbitražni sud VTK BiH čini prvenstveno instituciju stručnjaka s područja cijele BIH čiji je član i Genc Trnavci, profesor na Pravnom fakultetu u Bihaću, koji je govorio o arbitraži kao modelu alternativnog rješavanja sporova.

Slične seminare Vanjskotrgovinska komora BiH organizirala je u još nekoliko gradova BiH.

//RTVUSK.BA