U okviru sajma EKOBIS ministar Alagić učestvovao u panel – diskusiji „Cestovno povezivanje Unsko-sanskog kantona sa Sarajevom“

Dana 13.9.2019. godine ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Adnan Alagić u okviru održavanja 17. međunarodnog sajma ekologije EKOBIS – 2019., učestvovao je kao panelist na temu  „Cestovno povezivanje Unsko-sanskog kantona sa Sarajevom“.

Panel diskusiju organizovale su JP Ceste Federacije a učesnici pored ministra Adnana Alagića i predstavnika ovog preduzeća, bili su još predstavnici JP Autoceste Federacije BiH, predstavnik Privredne komore USK, te predstavnik Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Svrha panel-diskusije bila je da se pokuša dati odgovor na pitanje, zašto još uvijek nema brze ceste Bihać – Sarajevo. U zanimljivoj diskusiji koja je uslijedila i koja je zbog atraktivnosti teme bila posjećena od strane gostiju, pitanje izgradnje brze ceste, razmatrano je sa svih aspekata. Ovo je bila prilika da ministar Adnan Alagić istakne, kako je u zadnjih godinu dana vidljiv napredak u komunikaciji između lokalnih, kantonalnih i federalnih institucija, što za rezultat ima brže izdavanje dozvola i saglasnosti u svrhu pripreme projektne dokumentacije. Ali, također je istakao, da postoji i dio pitanja koji se odnosi na imovinsko-pravne odnose, i da je to nivo odgovornosti nižih nivoa vlasti, ali i samih građana vlasnika parcela koji ponekad nemaju razumijevanja za ovakvu vrstu projekata koji imaju javni interes.