Radi zaštite i spašavanja ljudi od poplava koje su zadesile područje Unsko-sanskog kantona, Vlada Unsko- sanskog antona donijela je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Unsko- sanskog kantona za gradove Bosansku Krupu, Bihać, Cazin, općine Sanski Most i Velika Kladuša. Članovi Vlade Kantona na terenu su u poplavama ugroženim područjima.