Ljubuški, Bihać, Visoko, Bosanska Krupa, Goražde, Konjic, Tešanj, Prozor/Rama, Livno i Žepče iz Federacije BiH te Banja Luka, Bijeljina, Teslić, Gradiška i Laktaši iz Republike Srpske, općine i gradovi su iz naše zemlje uključeni u Program certifikacije gradova i općina s povoljnim poslovnim okružjem u jugoistočnoj Europi (BFC SEE).

Tehničko tajništvo za ovaj program u FBiH je Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu REDAH, čiji nam je direktor Ivan Jurilj najavio da bi se uvjeti za certifikaciju, na razini BiH, mogli ispuniti do kraja ove godine.

Novi certifikati

Jurilj nam objašnjava da su trenutačno evaluatori na terenu, pripremaju izvješće te je još prerano govoriti koliko su pojedine općine ispunile kriterija. Nakon toga, najavljuje, uslijedit će verifikacija i tek onda certifikacija.

– Ima tu mnoštvo kriterija koji se moraju ispuniti. Jedni su manje važni, drugi nisu, jedni su eliminacijski… Mislim da će u skorije vrijeme biti završeni procesi evaluacije, pa ćemo vidjeti kakvo je stanje, ističe naš sugovornik.

Pobrojane su općine započele s aktivnosti na uvođenju tog certifikata, dok su Sanski Most i Prijedor već ispunili kriterije i posjeduju spomenuti certifikat. Također, iz Gospodarske komore Republike Srpske stigla je vijest da je i Grad Banja Luka ispunio uvjete za certifikaciju grada s povoljnim poslovnim okruženjem prema zahtjevima BFC SEE standarda te da je ostvario ukupnu ocjenu od 92,5 posto. U Komori ističu da će svečano uručenje certifikata biti uručeno na regionalnoj BFC SEE konferenciji, koja se planira održati 26. svibnja u Neumu. Što se tiče RS-a, iz Komore RS-a su izvijestili ovaj tjedan i da je potpisan ugovor o provođenju programa certifikacije Trebinja kao jedinice lokalne samouprave s povoljnim poslovnim okruženjem. Direktorica Komore, Dragica Ristić, rekla da je grad Trebinje ispunio više od 50 posto predviđenih kriterija za certifikaciju, čime je osigurao uvjete za pristupanje ovom programu. Prema njezinim riječima, grad Trebinje, nakon potpisivanja ugovora, imenovat će odgovarajući tim koji će raditi na procesu certifikacije.

– Radit će i s certifikatorima koji će pregledati dokumentaciju, pratiti cijeli proces i dati odgovarajuće zadatke s ciljem poboljšanja uvjeta privređivanja, nakon čega slijedi proces evaluacije, navela je Ristić. Zamjenik gradonačelnika Trebinja, Neđo Ćebedžija, izrazio je očekivanje da će ova lokalna zajednica vrlo brzo okončati proces certifikacije.
– Prepoznali smo da je to dobro za sam grad, koji je i bez ovoga ispunio dosta uvjeta, jer investitori traže pojednostavljene procedure, pogodnosti, brzinu i učinkovitost, a nadamo se da ćemo uz pomoć Gospodarske komore još brže ostvariti zacrtane ciljeve, rekao je on.

Povoljna klima

Na putu do certifikata općine trebaju ispuniti 12 kriterija i više od 80 podkriterija koji podrazumijevaju unaprjeđenje procedura, jačanje transparentnosti, smanjivanje birokracije i pribavljanje svih dokumenata i podataka potrebnih gospodarstvenicima i potencijalnim ulagačima u planiranju poslovanja i donošenju investicijskih odluka.
Program podržavaju Njemačka agencija za međunarodnu suradnju (GIZ), kroz projekt Otvoreni regionalni fond za modernizaciju općinskih usluga u jugoistočnoj Europi, Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC) i USAID Sida Projekt unaprjeđenja lokalnog razvoja (GOLD). Istog je u 2007. osmislila Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED u Srbiji, a proširena je i na susjedne zemlje: BiH, Hrvatsku i Makedoniju te je formirana regionalna Mreža za povoljno poslovno okruženje koja je zadužena za unaprjeđenje uvjeta za rad postojećeg gospodarstva i privlačenje novih investicija u navedenim zemljama.

Program je namijenjen općinama i gradovima koji imaju odgovarajuće kapacitete i strateški su opredijeljeni da unaprijede poslovni ambijent, privuku investicije i potaknu razvoj lokalne ekonomije. Investitorima koji žele preseliti ili proširiti svoje poslovanje u jugoistočnu Europu, BFC SEE služi kao jamstvo da općina ima povoljnu klimu za investiranje.

– Općenito, u BiH nedostaje izgradnja pozitivne percepcije, kako države, tako i pojedinačno svake općine, jer se moramo natjecati u privlačenju investitora u naš prostor. To natjecanje znači da nudimo nešto više, nego naša konkurencija, objašnjava nam Jurilj koji je mišljenja da se s ovim certifikatom promovira općina i ispunjavaju se kriteriji zbog kojih bi se na tom mjestu “investitor trebao osjećati ugodnije i dobrodošao”. Dodaje i da je sama certifikacija za jednu općinu vrlo važna za njezino funkcioniranje.

– Međutim, mora se raditi na marketingu i promociji onih lokacija koje su zaslužile da ih se potiče i na taj način da se kod njih privuče investitor, zaključuje Jurilj.

//DNEVNI-LIST.BA