“Grad Bihać, niti njegove institucije nemaju nikakvu nadležnost ni resurse da upravlja migranstkom krizom”

Grad Bihać

Grad Bihać formirao je Komunikcijski tim koji čini pet članova iz Gradske uprave Grada Bihaća, te tri pridružena člana ispred Crvenog krsta/križa Bihać, Centra za socijalni rad Bihać i Turističke zajednice Grada Bihaća.

Komunikacijski tim ima zadatak da strateški planira komunikaciju i aktivnosti u vezi sa komunikacijom, da uspostavlje funkcionalan sistem redovne razmjene informacija u gradu, da prati i izvještava o ekonomskim pokazateljima, da redovno pribavlja informacije o bezbjedonosnoj, zdravstvenoj i infrastrukturnoj situaciji u gradu, organizuje konferencije za medije. Jedan od ključnih zadataka je dostupnpost i konstantna pristupačnost svim medijima za sve informacije kojima raspolaže Gradska uprava, posebno kada je u pitanju migrantska kriza.

”Važno je da i ovom prilikom napomenemo da je nadležnost za pitanja migranata i za migrantsku krizu uopšte, u rukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a da Grad Bihać, niti njegove institucije nemaju nikakvu nadležnost ni resurse da upravlja migranstkom krizom. Ipak, s obzirom na činjenicu da se od početka migrantske krize, nosimo sa posljedicama, mi ćemo vam uvijek biti na raspolaganju za sve informacije s kojima mi raspolažemo da ih u svakom momentu podijelimo sa vama, jer se u zadnje vrijeme često dešava da potpuna dezinformacija postane informacija za javnost,”- istaknuo je Edin Moranjkić, voditelj Komunikacijskog tima.

Komunikacijski tim će, u narednom periodu, organizovati tematske konferencije za medije na mjesečnom nivou ili češće po potrebi, u zavisnosti od situacije i potreba, a medijima će biti omogućeno da, kao i do sada, dobiju sve informacije kojima Gradska uprava raspolaže u svakom trenutno od bilo kojeg od članova Komunikacijskog tima.172

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...