Grad Bihać formirao je Komunikcijski tim koji čini pet članova iz Gradske uprave Grada Bihaća, te tri pridružena člana ispred Crvenog krsta/križa Bihać, Centra za socijalni rad Bihać i Turističke zajednice Grada Bihaća.

Komunikacijski tim ima zadatak da strateški planira komunikaciju i aktivnosti u vezi sa komunikacijom, da uspostavlje funkcionalan sistem redovne razmjene informacija u gradu, da prati i izvještava o ekonomskim pokazateljima, da redovno pribavlja informacije o bezbjedonosnoj, zdravstvenoj i infrastrukturnoj situaciji u gradu, organizuje konferencije za medije. Jedan od ključnih zadataka je dostupnpost i konstantna pristupačnost svim medijima za sve informacije kojima raspolaže Gradska uprava, posebno kada je u pitanju migrantska kriza.

”Važno je da i ovom prilikom napomenemo da je nadležnost za pitanja migranata i za migrantsku krizu uopšte, u rukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a da Grad Bihać, niti njegove institucije nemaju nikakvu nadležnost ni resurse da upravlja migranstkom krizom. Ipak, s obzirom na činjenicu da se od početka migrantske krize, nosimo sa posljedicama, mi ćemo vam uvijek biti na raspolaganju za sve informacije s kojima mi raspolažemo da ih u svakom momentu podijelimo sa vama, jer se u zadnje vrijeme često dešava da potpuna dezinformacija postane informacija za javnost,”- istaknuo je Edin Moranjkić, voditelj Komunikacijskog tima.

Komunikacijski tim će, u narednom periodu, organizovati tematske konferencije za medije na mjesečnom nivou ili češće po potrebi, u zavisnosti od situacije i potreba, a medijima će biti omogućeno da, kao i do sada, dobiju sve informacije kojima Gradska uprava raspolaže u svakom trenutno od bilo kojeg od članova Komunikacijskog tima.